image
image
image
 
image
image
image
 
Presostat różnicowy C-25


Presostat różnicowy

Presostat ciśnienia różnicowego przeznaczony jest do kontroli ciśnienia w zakresie powyżej, poniżej lub różnicy ciśnień.

Przykładowe zastosowanie:
Kontrola filtrów i dmuchaw;
Ochrona przed oszronieniem wymienników ciepła;
Kontrola przepływu w kanałach powietrza.

Index: 8024
Symbol
: C-25

CENA netto: 75 zł

DTR w pdf

Nastawy górnego zakresu ciśnienia:
500 – 2500 Pa
Robocza różnica ciśnień:
150 Pa
Tolerancja górnego i dolnego ciśnienia:
15%
Powyższe parametry odnoszą się do urządzeń zamontowanych pionowo (z podłączeniem od dołu jak i od góry).
Wyjście:
On/Off
Max. ciśnienie robocze:
5kPa
Medium:
powietrze; niepalny i nieagresywny gaz
Zakres temp. pracy:
-40°C - +85°C
Przyłącza:
2 rurki z tworzywa sztucznego (P1 i P2) o fi zewnętrznej 6mm.
P1 dla połączenia na wysokim ciśnieniu (symbol +).
P2 dla połączenia na niskim ciśnieniu (symbol -).
Układ styków:
SPDT (pojedynczy przełącznik dwupozycyjny)
Waga:
140g
Obciążalność styków:
1,0A (0,4A) / 250V)
Klasa ochrony:
IP54
  Copyright © 2008-2017 CONEL. All rights reserved.